ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Βραβεία αποδοθέντα στον Ιατρό

  1. Πρώτο βραβείο 21ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής, 13-17/11/1998
  2. Τρίτο βραβείο 8ου Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ελλάδας, Ιωάννινα 19-21/7/2002
  3. Τιμητική Διάκριση 23ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής, Αθήνα 9-12/11/2002
  4. Πρώτο βραβείο 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού, Αθήνα 20-23/11/2003
  5. Δεύτερο βραβείο 7ο Συνεδρίου της Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 14-15 Οκτωβρίου 2005 Αλεξανδρούπολη
  6. ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ Έπαινος Βραβείου “Γ. ΠΟΛΥΚΡΑΤΗ” στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής, Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής
  7. Βραβείο «Ι. ΙΩΑΝΝΟΒΙΤΣ» κατά τη διάρκεια του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών, Αθήνα 15-17/3/2007